210.524.1571

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση γραφείων ανεξάρτητα από το μέγεθος τους (μεμονωμένο γραφείο ή συγκρότημα γραφείων). Ανάλογα με το μέγεθος και το είδος εργασίας του γραφείου, προσαρμόζουμε τη συχνότητα και τις ώρες καθαρισμού ώστε να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται νωρίς το πρωί (πριν ξεκινήσει η λειτουργία του γραφείου), κατά τη διάρκεια λειτουργίας του γραφείου ή αφού σχολάσουν οι υπάλληλοι του γραφείου.

BICOS Cleaning Services BICOS Cleaning Services

Αυτό που προτείνουμε εμείς στους πελάτες μας είναι, ο καθαρισμός να ξεκινάει μισή ώρα πριν σχολάσει το προσωπικό του γραφείου ώστε να έρχεται σε επαφή με τον υπάλληλο μας και να του επισημάνουν κάτι που ίσως να θέλουν. Σε όλους τους πελάτες μας παρέχεται ένα πρόγραμμα καθαρισμού. Αυτό απαριθμεί τις εργασίες καθαρισμού που πραγματοποιούνται και τη συχνότητά τους. Οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου μας, εξασφαλίζουν ότι αυτές πραγματοποιούνται στα υψηλά πρότυπα που αναμένουμε και απαιτούμε από το προσωπικό μας.

Ο καθαρισμός συντήρησης γραφείων, είναι ένα ανταγωνιστικό κομμάτι της αγοράς καθαρισμού. Στην Bicos Cleaning Services δεν παράγουμε φτηνά αποτελέσματα προκειμένου να κερδηθεί μια δουλειά αλλά παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ρεαλιστικό, υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα, που εξασφαλίζει ότι η "εργασία" πραγματοποιείται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.