210.524.1571

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για ενοικίαση πλαστικών κάδων απορριμμάτων σε εκδηλώσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@bicos.gr ή καλέστε στο 210 5241673 & 6972242966

BICOS Cleaning Services